Indbydelse     Regnskab 2010     Forslag til generalforsamling    Foto    Referat     Formandens beretning     Møde med aktivgrupperne

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 5. marts 2011 kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Igen i 2011 har vi i bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen tidligt.

Generalforsamlingen afholdes i 2011 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 5. marts 2011 kl. 11.30.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2010

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011, fastsættelse af kontingent 2011

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen                   - modtager genvalg

                Heine Jørgensen                  - modtager ikke genvalg

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard                     - modtager genvalg

                Uffe Jacobsen                       - modtager genvalg 

9.     Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2010, budget 2011 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos kassereren.

 

 

Siden opdateret: 23-03-2011 18:19