Forårsavlsprøven

” Derby”          

Se foto fra den Sønderjyske prøve her

Se indbydelsen her

Den 28 marts 2010  lykkedes det så endelig at få arrangeret en Derby prøve efter Tyske regler, ja der blev sågar afholdt 2 stk, en på Sjælland med 4 deltagere og en i Sønderjylland med 8 deltagere. Reglerne havde vi med stor hjælp fra den Tyske dommer Jørn Jensen i Süderlygüm fået oversat til dansk, og der var i forvejen afholdt et dommerseminar hvor Jørn Jensen informerede vores dommere.

En Derbyprøve er en avlsprøve der bliver holdt om foråret for helt unge hunde, og hundene må aldersmæssigt ikke have passeret 1. oktober 2 gange, prøvet bliver Næse-søg-stand- og førlighed og fastslå arbejdsglæde og lydighed, hundene bliver afprøvet enkeltvis, og ikke som vi er vandt til parvis, dette kræver at hunden skal vise om den selvstændig kan lægge et søg op, og vil gå på jagt for sin fører.

I Tyskland lægges der stor vægt på  Derby prøven, og den er her et vigtigt redskab i avlen, her må  for eksempel en hund der ikke har bestået Derby prøven ikke bruges i avlen. Det der også adskiller Derby prøven fra vores øvrige prøveformer, er at man hele tiden bedømmer det positive i hundens præstation, og at hunden efter at have lavet en fejl, får mulighed for at forbedre dette, og derfor ikke er sendt hjem med et 0 på grund af fejlen. Også hundens reaktion på hårvildt bliver bedømt, og da det jo er jagthunde bliver det bedømt positivt.

Det er klubbens mål at få Derby prøven anerkendt hos DKK, og at vore opdrættere vil bruge den som et redskab i planlægningen af avlen, skulle det ikke lykkes at få denne prøve anerkendt, mener jeg stadig at vi skal bruge den internt i klubben, og da vi efterhånden har mange dommere der er faldet for 70 års reglen, kunne det jo være her de kunne fortsætte deres dommergerning, og lade deres store erfaring komme andre til gode.

Den Sønderjyske prøve var opdelt i 2 hold med 4 hunde på hvert, samt 3 dommere til hvert hold, bliver prøven afholdt på vildtrige terræner kan antallet af deltagere godt være 6 på hvert hold. På det ene hold var der 4 kuldsøskende 2 hanner og 2 tæver, 13 mdr. gamle, og det var meget påfaldende med den store forskel der var på hanner og tæver, hvor hannerne langt fra havde udviklet de jagtlige egenskaber, var tæver til gengæld, langt i deres udvikling og flere af dem gik på marken som en åbenklasse hund. Yngste hund var 9 mdr. og ældste 17 mdr. Det lykkedes på den sønderjyske prøve at få alle hunde præmieret, med 6 stk 1.pr. 1 stk 2. pr. og 1 stk 3. pr.. På den sjællandske blev der opnået 2 stk 1.pr. 1 stk 2. pr. og 1 stk 0

Jeg tror alle deltagere fik noget positivt med hjem fra denne prøve, hvor dommerne også var gode til at informere hundeførerne, hvad der evt. kunne gøres bedre, så jeg håber at vi til næste forår kan afholde endnu et derby, som på det tidspunkt er anerkendt. Jeg vil gerne til slut takke dem som stillede deres terræner til rådighed, og håber vi evt. kan komme igen næste år.


Deltagere på  den Sønderjyske prøve:

Nordboen Emma ejer Allan Bredsgård 1. pr

Nordboen Ebbe ejer Vivian Kliver 1. pr.

Nordboen Etna ejer Jørn Rasmussen 1. pr

Nordboen Eddie ejer Karl Zornow 2. pr

Stenholdthus`s Ronja ejer Laila Bilberg 1. pr.

Ebbe Von Osterberg ejer Mikkel Petersen 1. pr.

Qvars Von Der Madlage ejer Martin Bjørn Hemme 1. pr

Gomard`s Haya ejer Lene Sørensen. 2. pr.  (rettet 30/4 fra 3.præmie til 2.præmie som er det der står på prøveskemaet / web) 

 

Deltagere på den Sjællandske prøve:

Chris ejer Leif Anker Jensen 1. pr.

Korffs Puk ejer Carl Kristian Thomsen 1. pr.

Nordboen Enya ejer Peter Tordgaard 0. pr.

Heinerups King ejer Hans Jørgensen 2. pr.

 

Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben