Nr. Nissum 14. marts 09

 

 

Kære hundeførere og andre agerhøneinteresserede

Mange tak for jeres hjælp til forårstællingen. Vi havde en god dag, og vejret var med os, når vi var ude i terrænet, ellers regnede det, især bød natten og morgenen på voldsomme regnmængder. Ikke de bedste forudsætninger for at finde agerhøns. Vi havde gode forhold hos Cathrine og Jørgen til kaffe og frokost. Mange tak for det og tak til vore trofaste hornblæsere Svend Erik og Alex, som blev ledsaget af Michael. Det er en festlig start på dagen og til frokost.

Resultatet af de agerhøns, vi fandt på tælledagen, blev til 29 parhøns, 6 enlige og en flok på 4 i alt 68 stk.. Sidste forår fandt vi 75. Efterårstællingen var på 137 stk., og flokkene har klaret sig fint gennem vinteren med kun en mindre reduktion. Vi havde forventet en større stigning pga. denne milde vinter, gode føde- og skjulemuligheder, men vejret har helt sikkert spillet en negativ rolle.  Jeg er sikkert på, at det ikke er det helt sande billede af agerhønsebestanden Nr. Nissum- og Gudumområdet.

Rævebestanden er blevet reduceres med 22 ræve.

Med de bedste forårshilsner Jens Bendtsen og Jytte Paarup

PS: Efterårets agerhønsetælling bliver d.6. september 09. Vi har en ekstra kaffekande i overskud. Blank med sort top og bund.