DOMMERKRITIKKER DANMARKSMESTERSKABET 2009 - KORTHÅR

 

 

FJD               43. Søborggårds Thor 09635/2005 korthår han 11.05.05 br.

3.v.                F: Roy 29038/95  M: Bess 10203/2000 Opdr. Uffe Jacobsen

                      Ejer og fører Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs

 

Thor starter i roer i et godt anlagt søg med gode udslag og passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil. Den er lydig og velført.

Vi har den ude igen i roer, hvor det gode indtryk bevares, og hvor den forsat går godt. Opnår stand, Rejser villig og præcis fasan, der er komplet ro i opfløj og skud. God apport og aflevering.

Fortsætter

 

Thor prøves under skiftende vindforhold på efterafgrøder. Viser i starten et noget rodet søg som dog efterhånden bedres for sluttelig at blive acceptabelt. Er kortvarigt lidt egenrådig. Farten stor og stilen prima. Stand langt ude for hønseflok. Fuglene letter uden Thor er skyld deri. Respekterer. Slippes op mod remisse og forsvinder ind i denne. Findes i stand. Avancerer villigt på ordre direkte på sin fugl. Ro i opflugt og skud. Prima apport..

2. Vinder med HP

 


DJ Øst           50. Trille 15527/2005 korthår tæve 04.07.05 hmba

2.v.                F: Kamagers Azi 13778/2000   M: Freja 03913/2002 

                      Opdrætter, ejer og fører Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 Køge

 

Trille starter i roer i modvind i et stort anlagt søg i høj fart og smuk stil med højt ført hoved, og lette smidige bevægelser, er lydig. Viser sekundering.

2 slip: Prøves i et langt slip i roer, hvor hun kommer over et stort areal, for det meste med god areal dækning. Støder fasaner, respekterer.

3 slip: Prøves igen i roer, opnår stand ved remisse, avancerer villigt på ordre, rejser fasan, ro i opfløj og skud, fuglen kan ikke skydes. Slippes på stub hvor hun bevarer det gode indtryk. Udkastet fugl apporteres med godt greb og korrekt aflevering.

Fortsætter

 

Trille slippes i god vind på efterafgrøder. Fremviser her et søg af god størrelse med god arealdækning. Har enkelte kovendinger i venstre side. Trille er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Fart og stil i orden. Viser spontan sekundering. Slippes i sidevind på efterafgrøder. Slår godt under vind og tager stand. Provokeres noget af makkerhunden, men fastholder standen. Avancerer villigt på ordre direkte på fuglen. Ro i opflugt og forbiskud.

4. Vinder


FJD               27. Bislevs Ax 09316/2006 korthår han 09.05.06 Bsmb

2.v.                F: Toes’ Brahms 16247/98 M: Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002  Opdr. Poul Bislev

                      Ejer og fører Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, 9370 Hals

 

Ax slippes i god vind på rapsmark og viser her et passende stort søg med ret god arealdækning og for det meste passende afstand mellem slagene. Ax er lydig og holder ret god kontakt med sin fører. Farten stor og stilen i orden, med hovedet ført i niveau med ryggen og jordvindende galopaktion. Stand. Avancerer villigt og langt i flere tempi, men påviser ikke vildt. Holdes for springende hare. Prøves i god vind på efterafgrøder og søger her stort med god arealdækning. Viser støttet sekundering. Stand sammen med makkerhund, men lader sig trække fra. Når at tage stand for nyslået hønseflok, men er kommet for tæt på, og fuglene flygter. Ax fastholder standen. Avancerer villigt, men påviser ikke vildt. Slippes i god vind på efterafgrøder. Opnår hurtig stand. Fører træder fasan op på vej op til hunden. Villig avance, men påviser ikke vildt. I majskant ved remisse meldes flere stand, men Ax udløser selv. I god vind i roemark jagter Ax med stor intensitet. Stand ved remisse. Villig avance, men taber kontakt til fasan, som trædes op af føreren.

 

Udgår.


DJ Vest         28. Zitta 17838/2003 korthår tæve 17.09.03 bmha

4.v.                F: Vaks 10208/2000  M. Søborggårds Zika 11434/98 

Opdrætter, ejer og fører Steen Kristiansen, Højdedraget 97, 6940 Lem St.

 

Zitta slippes i god vind på rapsmark i et meget kort slip, hvor hun ikke rigtig når at komme i gang.

Slippes kort efter i god vind på jordbærmark og kommer senere i slippet på efterafgrøder. Søget er af moderat størrelse med mange stop, og føreren må ofte animere sin hund. Sidst i slippet vises et passende stort bredsøg med god arealdækning. Zitta er momentvis noget ulydig. Når Zitta søger, er farten god og stilen i orden, med høj ført hoved og jordvindende galopaktion. Holdes for hare. Tager en noget valen stand, men går frem og bringer fasan til flugt. Respekt. Prøves med forskellige makkere i god vind på stub og senere i roer. Søger nu ret godt med passende udslag og god intensitet. Holdes gentagne gange for springende harer. Viser spontan sekundering. Makkerhunde finder fugl på det anviste terræn.

Udgår


DKK 5.pr.     31. Bislevs Asi 09319/2006 korthår han 09.05.06 Bsmb

1.v.                F: Toes’ Brahms 16247/98 M: Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002  Opdr. Poul Bislev

                      Ejer og fører Jes Peter Petersen, Fuglevænget 10, Hjortkær, 6230 Rødekro

 

Asi slippes i god vind på rapsmark og søger her stort, men også noget åbent og efterlader uafsøgt terræn. Virker noget følsom på den megen harefært. Føreren fløjter ofte Asi til kovendinger. Asi er ikke lydig nok og burde holde bedre kontakt. Farten stor og stilen i orden, med høj ført hoved og kraftfuld galopaktion. Holdes for springende hare. Slippes i god vind på stubmark og kommer senere i slippet på efterafgrøder. Søg fart og stil uændret. Stand, rykker en enkelt gang og nagler sin fugl. Avancerer villigt på kommando direkte på fasan, men preller i opflugt og skud.

Udgår


KHK             32. Engdragets G-Cedo 08093/2003 korthår  han 23.04.03 Bsmb

1.v.                F: Bento 06696/99   M: Kannehøjs Anett 21994/95  Opdr. Arne Pedersen

                      Ejer og fører John Okholm, Fogedvænget 144, 8722 Hedensted

 

Cedo slippes i god vind på rapsmark. Viser her et passende stort bredsøg, med passende afstand mellem slagene og korrekte vendinger. Cedo er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Fart og stil i orden, med høj ført hoved og jordvindende galopaktion. Stand ved levende hegn. Villig avance, men påviser ikke vildt. Holdes for hare. Cedo prøves i god vind på stub og kommer senere i slippet på efterafgrøder.. Søger uændret stort og godt. Stand uden påvisning. To makkerhunde finder fugl på det anviste terræn. Slippes på ny i samme mark. Viser sekundering. Stand. Avancerer villigt på ordre i flere tempi, men mister kontakten med fasan, som trædes op af føreren. Respekt.

Udgår


40. Kluivert 10713/2003 korthår han 27.05.03 br.

1.v.                F: Aslak 15098/94  M: Stella 15714/94  Opdr. Fl. Thomassen

                      Ejer og fører Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager

 

Kluivert starter i roer og på stub i et passende anlagt søg i god fart og god stil. Opnår stand ved grøft, går villig frem på ordre uden påvisning af vildt. Har herefter en lang opfølgning, opnår stand, men kan ikke dy sig og går derefter fasan op. Lidt urolig da fuglen flygter.

Udgår


DJ Vest         41. Lippa 17840/2003 korthår tæve 17.09.03 bmha

2.v.                F: Vaks 10208/2000  M. Søborggårds Zika 11434/98 Opdr. Steen Kristiansen

                      Ejer og fører Orla L. Christensen, Skolegade 9, 6940 Lem

 

Lippa starter på stub, senere i roer i et godt anlagt søg med brede udslag, og hvor den dækker sit terræn godt. Til sidst bliver den lidt selvstændig, men kan dog kaldes til orden. Den går i god fart og god stil. Har god chance til fasan som trædes op, der er respekt, da fuglen flygter

Vi har den nu ude i roer, hvor den går i godt anlagt søg og hvor den dækker terrænet godt. Opnår stand, rejser villig af flere gange, præcis fasan, der er ro da fuglen flygter. Der skydes ikke.

Da den ikke har vist apportering, dækker vi Lippa af og kaster en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og aflevering.

Fortsætter.

 

Lippa slippes i god vind på efterafgrøder. Viser her et stort og regelbundet krydssøg med god arealdækning. Lydig og godt i hånd. Farten stor og stilen prima. Holdes for hare. Slippes i sidevind på efterafgrøder. Søger godt under vind. Går provokerende tæt på stående makkerhund og tager selvstændig stand. Holdes med besvær under makkerhundens afvikling af situationen.

Udgår


DJ Vest         46. Skovbyboen Sillas 20285/2006 korthår han 21.10.06 brun

1.v.                Vaks 10208/2000 M: Halsbondens Miss Molly 8547/2001  Opdr. Flemming Gosvig

                      Ejer og fører Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950 Ringkøbing

 

Silas afprøves i to slip i roer i modvind, i et søg godt lagt på bredden i høj fart og pæn stil med kraftfuld galopaktion. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis fasan, ro i opfløj, men går i skuddet, korrekt apport og aflevering, chance til fasan som makker udnytter.  

Udgår


 

Siden opdateret: 01-11-2009 23:02