DANMARKSMESTERSKAB 2008 - kritikker korthår

Klippet fra Dansk Jagthunde Udvalgs hjemmeside
 

DKK             40. Kluivert 10713/2003 korthår han 27.05.03 brun
4.v.                F: Aslak 15098/94 M: Stella 15714/94 Opdr. Flemming Thomassen
                      Ejer og fører Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager

Kluivert slippes på rapsmark i skrå sidevind. Arbejder med god energi. Søget er passende stort og godt anlagt, samarbejder godt med fører. Farten er passende høj, kraftbetonet galopaktion og høj hovedføring. Opnår langs hegn stand, avancerer villigt frem ind i hegnet, men påviser ikke vildt. Slutter slippet med smuk stram stand. Avancerer på ordre villigt frem og rejser præcist en fasankok. Komplet rolig i opflugt og skud. Kontant apportering hvor alt er i orden.
Prøves igen på rapsmark i god vind. Arbejder som i første slip. Stand langs hegn, hvor der står en fodertønde, men kan ikke påvise vildt. Slutter slippet med endnu en stand uden påvisning af vildt.

Fortsætter:

Kluivert starter i modvind på rapsmark. Han anlægger et passende stort bredsøg, i en god fart og pæn stil, med kraftfuld galopaktion. Kluivert viser spontant sekundering. Han opnår stram stand ved markskel. Kluivert avancer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns, er komplet rolig i opflugt og skud. Viser hurtigt og sikker apport i låddent terræn af dødsskudt agerhøne og aflever korrekt.
2. slip: Kluivert arbejder i et passende stort og energisk bredsøg i modvind på rapsmark. Har en enkelt stand, men udløser selv. Viser til slut, at han kan holdes for springende råvildt.

2. Vinder med HP


DJ 5.pr.         28. Hejningens Qato 22727/2004 korthår han 8.11.04 bsmb
2.v.                F:  Kamagers Azi 13778/2000 M: Maja 06745/2000 Opdr. Finn og Rikke Pedersen
                      Ejer og fører Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 2680 Solrød Strand

Hejningens Qato starter i skrå modvind i jordbær. Han søger i høj fart, i en pæn stil, med kraftfuld galop og hovedet ført højt. Qato anlægger et stor og særdeles velanlagt bredsøg med prima udnyttelse af vind og terræn. Han slutter i stram stand ved læhegn. Qato avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasan, han er komplet rolig i opflugt og skud (fuglen kan ikke skydes). 2. slip: Qato søger i god vind i brakmark, går som i 1. slip og udnytter igen vind og terræn godt. Søger bag læhegn og opnår stand, avancerer villigt på ordre, og der kommer agerhøne på vingerne, som ikke er mulig at fælde. Qato opnår umiddelbart efter igen ny stand, avancerer villigt på ordre og følger løbende fugl godt op og rejser til sidst agerhøne, som skydes på modsat side af hegnet. Qato forholder sig komplet roligt. Fører og hund går sammen igennem hegn, hvorefter Qato sendes ud efter den anskudte fugl, som hurtigt findes og apporteres og afleveres korrekt til føreren.

Fortsætter.

Qato søger i høj fart i modvind på rapsmark i en kraftfuld galopaktion og højt ført hoved. Han anlægger et passende stort og velanlagt jagtsøg. Qato slutter i loddent terræn, hvor han opnår stand. Han avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Umiddelbart efter trædes en fasan op i området. Qato er ude i et slip mere i modvind på rapsmark, hvor han går usvækket slippet igennem, og har hele dagen været særdeles lydig og velført.

5. vinder


DJ Øst           35. Sikki 02177/2004 korthår han 22.01.04 hmba
1.v.                F: Nero Engholm  M: Luna Opdr. Ulrik Sørensen
                      Ejer og fører Bo Pedersen, Arnakke Gade 7 B, 4390 Vipperød

Sikki slippes på rapsmark i sidevind. Arbejder meget energisk. Søget stort og særdeles velanlagt, udnytter vind og terrænforhold glimrende i et godt og lydefrit samarbejde med fører. Farten er høj og vedholdende, prima stil. Opnår stand for fasan. Avancerer særdeles villigt frem, på ny stand. Rejser på ordre kontant og præcist, rolig i opflugt og forbiskud. Sikki er letførlig.
Sikki afprøves i endnu to slip på rapsmarker i god vind. Hun arbejder som i første slip. Stand uden påvisning af vildt og stand, som hun selv løser. Viser sluttelig fejlfri apportering af udkastet fugl.

Fortsætter.

Sikki arbejder i modvind på rapsmark. Han søger i høj fart, i prima stil. Han har et par markeringer, men løser selv og fløjtes til sekundering. Sikki slutter i stram stand ved markskel, han avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasanhøne. Sikki forholder sig komplet rolig i opflugt og skud. Han kan desværre ikke finde den skudte fugl, trods langt tids søgen. (Fuglen eftersøges senere af anden hund).

Udgår


DKK 6.pr.     42. Bredsgaards Kimmi 18897/2006 korthår tæve 05.09.06 bsmb
3.v.                F: Nordboen Zak  M: Bredsgaards Ecu   Fører Christian Madsen
                      Opdr. Og ejer Allan Bredsgaard, Terkelsbøl Bygade 50, 6360 Tinglev

Bredsgaards Kimmi slippes på rapsmark i god vind. Arbejder med god energi i et passende stort søg, der skæmmes af mange kovendinger. Farten er passende høj og vedholdende. Stilen skæmmes af dødt hængende hale og en lidt krum aktion. Der er god kontakt mellem hund og fører.
Prøves senere igen på rapsmark i god vind. Arbejder energisk. Stand sammen med makker, løser selv. Går sluttelig en fasan op i god vind, bedre respekt ønskeligt.   

Udgår.


KHK A         43. Tess 08566/2001 korthår han 06.05.01 bsmb
2.v.                F: Kannegårds Hambus    M: Rikke    Opdr. Henrik Andersen
                      Ejer og fører Keld Larsen, Jyderupvej 24, 4683 Rønnede

Tess slippes på rapsmark i god vind. Arbejder energisk i et passende stort søg, der skæmmes af mange kovendinger i højre side. Farten er passende høj, udmærket stil. Lydig.
Prøves senere igen på rapsmark i god vind. Viser her et stort og velanlagt søg, udnytter vind og terrænforhold glimrende i et godt samarbejde med fører. Tess har en enkelt markering, men finder ikke vildt. 

Udgår.


DJ Vest          45. Nordboen Zuki 16801/2001 korthår tæve 15.08.01 bsmb
2.v.                F: Tørnquists Skipper 07996/98  M: Nordboen Mille 23070/97
                      Opdr., ejer og fører Søren Andersen, Stendalvej 70, 9830 Tårs

Nordboen Zuki slippes på raps i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg. Farten er høj i en god stil. Der er god kontakt til fører. Opnår stand ved hegn som holdes længe. Udløser til sidst selv og arbejder meget med fært uden at der sker yderligere. Zuki er ude i yderligere 3 slip på raps og i høj brak. Arbejder i alle slip i samme gode fart, søg og stil. Viser god udholdenhed men finder ikke fugl.

Udgår.


KHK B          51. Trille 15527/2005 korthår tæve 04.07.05 hvmb
2.v.                F: Kamagers Azi  M: Freja
                      Opdr., ejer og fører Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 Køge

Trille slippes på raps i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj i en smuk stil med livlige bevægelser. Der er god kontakt til fører. Ved hegn, som vi skal igennem, opnår Trille stand, samtidigt med at der meldes stand for makkerhunden uden situationen kan overskues. Parhøns flygter af sig selv lidt fremme. Trille viser respekt. Viser god udholdenhed slippet igennem. I andet slip fortsætter Trille i samme gode fart, søg og stil. I tredje slip i høj brak arbejder Trille usvækket. Udnytter ikke oplagt chance til fasan som den går op. Kunne godt vise mere respekt i opfløj.

Udgår


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden opdateret: 01-11-2008 21:27