BRUG DIN STEMMERET VED DET KOMMENDE Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse

I januar er der valg til DKK's bestyrelse, og på valg er bl.a. Finn Møller Jørgensen, som repræsenterer de stående jagthunde, og Henrik Johansen, som repræsenterer de apporterende jagthunde, men de yder begge et stort arbejde til gavn for de stående jagthunde.

Der er i visse kredse stærke kræfter i gang for at få indvalgt udstillingsfolk fra retrieverne og spaniels i stedet for Finn Møller Jørgensen og Henrik Johansen. Hvis det lykkes, vil det begrænse jagthundenes indflydelse i DKK ganske alvorligt.

Derfor vil jeg kraftigt opfordre jer alle til at udnytte jeres stemmeret og stemme på Finn Møller Jørgensen og Henrik Johansen og kun på de to. Kun ved at alle jagthundejere bakker op om disse to, kan vi sikre, at jagthundene også fremover er godt repræsenteret i DKK’s bestyrelse.  

Hans Martin Christensen
Formand
 

FINN MØLLER JØRGENSEN er kendt som en meget aktiv og engageret person inden for arbejdet med de stående jagthunde. Han er autoriseret markprøvedommer og næstformand i Engelsk Setter Klubs bestyrelse.

Finn Møller Jørgensen har i de forløbne perioder gjort et stort stykke arbejde i DKK's bestyrelse, hvor hans arbejdsindsats først og fremmest har været koncentreret om de stående jagthunde, og han har i samme perioder været et aktivt medlem af DJU.

Finn Møller Jørgensens interesse for markprøvesporten er blandt andet kommet til udtryk i hans engagement i DKK's brugsprøver landet over, hans engagement i tilblivelsen af DKK's Mesterskabsprøve, tilrettelæggelsen af VM i Danmark i 2005 samt afholdelse af anerkendte internationale FCI-prøver.
 
 
  HENRIK JOHANSEN har i 8 år været medlem af DKK's bestyrelse valgt på et jagthundemandat. Han har gennem de seneste 27 år arbejdet med labrador retrievere på jagt, prøver og udstilling.

Henrik Johansen er kendt som aktiv og engageret person. Han er formand for for DKK's bestyrelses fagudvalg for drivende og apporterende jagthunde. Han er desuden bestyrelsens kontaktperson til DKK's kredse, medlem af DKK's forretningsudvalg og kasserer i DKK.

Da DKK på opfordring fra jagthundeklubberne startede eget udvalg for Schweisshunde, blev Henrik Johansen valgt til formand for arbejdsudvalget, som i samarbejde med specialklubbernes repræsentanter fik sat tingene på plads, og som har været med til at præge den første periode omkring denne vigtige disciplin for vore jagthunde.

Henrik Johansen har i den nuværende DKK bestyrelse et tæt og godt samarbejde med Finn Møller Jørgensen og Søren Hecht Petersen, som begge repræsenterer de stående jagthunde.

 

Siden opdateret: 13-11-2008 00:45