Er du i tvivl om du kan / må stille i vinder- eller brugsklasse - så klik her:

Udenlandske hundes deltagelse på danske prøver - klik her:


REGLER FOR UDENLANDSKE HUNDES DELTAGELSE PÅ DANSKE PRØVER

Udenlandsk ejede stående jagthunde kan deltage på danske markprøver, apporteringsprøver og slæb- og apporteringsprøver, såfremt ejeren og føreren i sit hjemland er medlem af den tilsvarende organisation, som står for den danske prøve.

For at kunne starte i vinderklasse, skal hunden have kvalificeret sig i hjemlandets vinderklasse. Kvalifikationen skal være foregået på en markprøve med parsøg.

For at kunne starte i en vinderklasse med fældning af fugl eller i brugsklasse, skal hunden i sit hjemland have bestået en apporteringsprøve, der i sværhedsgrad svarer til den danske apporteringsprøve/slæb- og apporteringsprøve. Hunden kan naturligvis også kvalificere sig ved at bestå den krævede prøve i Danmark.

For at kunne starte på en fuldbrugsprøve, skal hunden have opnået en præmie på en markprøve med parsøg i sit hjemland, som svarer til en 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en dansk markprøve. Endvidere skal hunden have bestået en schweissprøve, der som minimumskrav opfylder den danske 3 timers prøve over 400 meters krav. Hunden skal have bestået med en præmie, der svarer til en 1. præmie på den danske schweissprøve.

19. december 2005

Sakset fra DJU's hjemmeside - se originalteksten ved at klikke her


Er du i tvivl om du kan / må stille i vinder- eller brugsklasse - så læs her:

Følgende er sakset fra Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde (FMR) som trådte i kraft 1.februar 2004. FMR kan ses i dens fulde længde ved at klikke her: