TILFØJELSE TIL REGLER FOR OPNÅELSE AF DKCH

 

 

 


 

Dansk Münsterländer Klub

Dansk Ruhår Klub

Korthårsklubben

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføjelse til reglerne for opnåelse af DKCH

 

Klubbernes ansøgning af 13/11-2007 har den 16/4-2008 været behandlet på et møde i DKK’s bestyrelse.

 

Vi skal herefter meddele, at ansøgningen er blevet imødekommet, således at tilføjelsen vil blive indført i DKK’s udstillingsreglement pr. 1.1.2009 (sidste frist for indsendelse af ændringer til det udstillingsreglement, som trådte i kraft pr. 1.1.2008 var den 1. oktober 2008).

 

Vi skal meddele, at reglen kan træde i kraft med omgående virkning under forudsætning af,

at specialklubberne informerer medlemmerne om ændringen.

 

Med venlig hilsen

DANSK KENNEL KLUB

 

Birthe Dinesen

Afdelingsleder

Udstillingsafdelingen

bidi@dansk-kennel-klub.dk

 

 

Kopi: Jens Glavind, direktør

         Præmieringsafdelingen/Vibeke Jørgensen