Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Mailadresse: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk   

Steen Jensen Kildebakken 45, 6940 Lem St 97 34 16 01
Gorm Henriksen Ørnevej 6, Rindum, 6950 Ringkøbing 97 32 41 21
Uffe Jacobsen Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing 97 33 50 32
Ebbe Brunsgaard Gejlvej 1, Torsted, 6980 Tim 97 33 33 35
Orla Christensen Skolegade 9, 6940 Lem St 97 34 11 20

 

Ræveslæb oktober

Aktivgruppen Midt- og vestjylland har afholdt anerkendt ræveslæbsprøve den 17. oktober i Dejbjerg. Der var seks hunde tilmeldt prøven, 3 korthår,  2 ruhår og 1 vizsla. Der var kun 1 der bestod med 4 point.

Korthår, DKK reg. nr. 21154/2006, Bonzo - ejer og fører Jan Kjær Jensen,  0 point (ej bestået)
Korthår, DKK, reg. nr. 07134/2005, Toes`Utah - ejer og fører Niels Jørgen Nielsen, 0 point (ej bestået)
Korthår, DKK reg. nr. 20285/2006, Skovbyboens Sillas (Futte) - ejer og fører Gorm Henriksen 0 point (ej bestået)

Ruhår, Dkk reg. nr. 21589/2006, Fie - ejer og fører Martin Jensen, 0 point (ej bestået)
Ruhår DKK reg. nr. 16931/2007, Dambos Asp - ejer og fører Anders Laigaard 0 point (ej bestået)

Vizsla DKK reg. nr. 10773/2005, Qvistorft Flik-Flak - ejer og fører Knud Føhns 4 point (bestået)
 

Med venlig hilsen
Steen Aarup Jensen

2008 - Agerhønsetælling efterår

Kære hundeførere og andre agerhøneinteresserede

Det er godt en måned siden, vi havde agerhønsetælling. Vi havde en god dag, og vejret var med os, skønt det havde regnet det meste af ugen forinden. Vi havde gode forhold hos Gitte og Per i Sdr. Byskov til kaffe og frokost. Mange tak for det.  Vi havde ikke for mange hunde, så området omkring St. Krogsgård blev først afsøgt fredagen efter. Mange tak til jer som brugte en dag på at hjælpe med tællingen, og tak Svend Erik og Alex for atter at sætte dagen i gang på festlig og behørig vis med en jagthornsfanfare .

Resultatet af de agerhøns vi fandt på tælledagene og de observationer, der ellers er gjort, er det samlede antal 137 agerhøns. Sidste år var det 125, så en svag stigning. Vi havde forventet en større stigning pga. denne milde vinter og godt vejr i kyllingesæsonen. Bent Rasmussen fra Danmarks Jægerforbund deltog hele dagen og ræsonnerede, at terrænet var godt set med agerhønseøjne, og det forholdsvis lille antal må skyldes vor store rævebestand.

 Kuldstørrelserne er ganske flotte med et gennemsnit på 11,4, hvoraf den største er på 18. Det viser at de agerhønsepar, som det er lykkedes for, har været i en god kondition, fordi de har haft gode leveforhold. Siden tællingen er der blevet set flere flokke, som ikke blev fundet på tælledagen.  De vil tælle med i statistikken til et endnu bedre resultat. Der er blevet skudt 2 agerhøns fra 2 forskellige flokke, som bliver sendt til DMU til videreundersøgelse for DNA, tarmlængde, kråse- og hjerteundersøgelse mm., desuden ekskrementer og fjer. Vi håber at få skudt 1-2 stk. mere fra andre flokke i området, som ligeledes skal sendes til undersøgelse.

Vi er færdige med at etablere 18 kunstgrave, så vi kan minimere rævebestanden, og forhåbentligt kan det ses på agerhønsebestanden til næste forår og efterår.  Ang. harebestanden ser det også ud til, at den er i fremgang, da der er forlydender om, at der er set  flere harer i området end normalt.

Med de bedste efterårshilsner Jens Bendtsen og Jytte Paarup

PS: Forårets agerhønstællingtælling bliver d. 8/3 09

 

Ræveslæb april

 Ræveslæbsprøve 22/4-2008

Aktivgruppen Midt- og vestjylland har pr. den 22.04.2008 afholdt anerkendt ræveslæbsprøve med diplom i Torsted, hvor der var 6 tilmeldt prøven, 2 korthår, 3 ruhår samt 1 kl. münsterlænder. Dommer Uffe Jacobsen.
 
 
Bonzo,  DKK reg.nr. 21154/2006, ejer og fører Jan Kjær Jensen, ej bestået (korthår)
 
Kikki, DKK reg.nr. 17629/2006, ejer og fører Morten Søndergaard, bestået med 4 point (korthår)
 
 
Elck II V. d. Wurth, DKK reg. nr. 19792/2006, ejer og fører Torben Kaasgaad, bestået med 4 point (ruhår)
 
Aks, DKK reg. nr. 09453/2007, ejer og fører Peter Pedersen, bestået med 4 point (ruhår)
 
Bjørnbæks Trine, DKK reg. nr. 17246/2006, ejer og fører Henrik Rauschenberg, ej bestået (ruhår) 
 
 
Arko Vom Kalkberg, DKK reg. nr. 16905/2004, ejer og fører Jens Jørgen Nielsen, bestået med 3 point (Kl.Mynsterlænder)
 
 

Agerhønsetælling

 INVITATION til AGERHØNSETÆLLING i NR.NISSUM/GUDUM  SØNDAG d. 9. MARTS 08

Det er nu tredje gang, vi skal tælle agerhøns i området. Projektet er i samarbejde med DMU.  Vi er et af de 10 værkstedsområder i Danmark, hvor undersøgelserne skal foretages med hundeafsøgning 2 gange årligt. Området dækker 2500 td. land i et kuperet område, vekslende med marker med græs/raps/sennep/vintersæd, slugter, diger og enkelte læhegn.

Ved efterårstællingen d. 30.sept. fandt vi 105 vilde agerhøns. Derudover burde vi have fundet et par flokke mere, som var set i området.

Har du en stående/velgående hund, der er god til at finde agerhøns, vil vi gerne invitere dig og din hund. Dagen kan man bruge som en marktræningsdag

MØDESTED: Remmerstrandvej 33, Nr. Nissum 7620 Lemvig

TID: Søndag d.9. marts kl. 9.00

 

PROGRAM:

9.00: Kaffe.

9.30: Orientering om dagens arbejde. Området bliver delt op i passende terræner, hver med en stedkendt terrænleder.

Ca. 13.00-13.30: Frokost med orientering fra områderne. Jeg vil gerne byde på frokost. Pris for morgenkaffe og frokost: 30 kr.

 

TILMELDING:

Jens Bendtsen/Jytte Paarup: 97 891029 eller 6154 7418. Mail: jyttepaarup@ofir.dk

Sven Erik Jensen: 97464499 eller 40382870. Mail: jensenbyg@mail.tele.dk

 

På DMU’s hjemmeside har man mulighed for at følge med i hele landets agerhønseprojekt:

www.dmu.dk/Dyr_planter/Dyr/Agerhoene/

 

Med venlig hilsen

Jens Bendtsen  og Jytte Paarup

 

 

Program 2008

Opstart af schweisstræning:
10. feb., 17. feb., 24. feb. og den 2. marts 2008.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Kl. 09.00.
Deltagere: max 12. Gebyr kr. 200,- betales ved tilmelding eller senest ved første træningsdag.
Tilmelding til: Ebbe Brunsgaard (tlf. 9733 3335) – senest den 3. februar 2008.
Marktræning:

Søndag den 9. marts 2008 ved Nr. Nissum.
Tilmelding til: Jytte Paarup (tlf. 9789 1029 / 6154 7418).

Ræveslæbsprøve med diplom:

Onsdag den 23. april 2008.
Tirsdag den 22.april 2008 -   BEMÆRK ÆNDRET DATO.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie.

Tid: kl. 17.30.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med gebyr (kr. 115,-) til:
Ebbe Brunsgaard
Gejlvej 1, 6980 Tim.
Senest den 19. april 2008.

Udvidet apporteringstræning /

samt udtagelse til familiedag: 

 

Mandag den 9. juni, 16. juni, 23. juni og 30. juni 2008.
Mødetid kl. 18.30.
Mødested: Hedevej, Billund (Frakørsel fra vej nr. 28 mellem Billund og Vandel. Skilte er opsat).
Tilmelding til Svend Arent Jørgensen tlf. 7533 1760 / 2144 2360. Senest den 5. juni 2008.
Gebyr: udgifter bliver delt mellem deltagerne til dækning af apportemner.


Mandag den 30. juni 2008 er der afslutning, hvor der udtages 2 personer / hunde fra aktivgruppen Midt- & Vestjylland til familiedagen den 23. august 2008 i Torsted.

 

Vand og slæbtræning:

Onsdag den 18. juni 2008 (vil køre hver onsdag frem til den 6. august 2008).
Mødested: Pumpestation nord, Stauning.

Tid: kl. 18.30.

Tilmelding til: Orla Christensen (tlf. 9734 1120) – senest den 13. juni 2008. Max. 20 deltagere.
Gebyr: kr. 300,- (afregnes første gang).

 

Fuldbrugstræning:

Mandag den 16. juni 2008 og følgende mandage frem til den første fuldbrugsprøve i september.

Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing

Tid: kl. 18.30.

Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 9733 5032) – senest den 8. juni 2008.

 

Ræveslæbsprøve med diplom:

Fredag den 17. oktober 2008.
Mødested: Bundsbækvej 4, Dejbjerg.

Tid: kl. 16.30.
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med gebyr (kr. 115,-) til:
Steen Jensen,
Kildebakken 45, 6940 Lem.
Senest den 10. oktober 2008.

 

2007-2004

 

Klik her for at se historik 2007 - 2004