På foranledning af de fremmødte deltagere på aktivgruppen Midt- og Vestjyllands vintermøde i Højmark den 24.02.06, blev det pålagt aktivgruppens bestyrelse, at orientere om vores synspunkter overfor øvrige korthårsfolk.

På mødet var Ellen Jørgensen repræsenteret fra bestyrelsen, og Ellen orienterede om bestyrelsesarbejdet samt klubbens økonomi med mere. Vi fik bekræftet af Ellen, at tidligere oplyst underskud for 2005 (fra korthårsklubbens kasserer) vil udgøre ca. kr. 50.000,-.

 Der udspandt sig en stor debat omkring klubbens store underskud i de sidste 2 år, hvilket vi finder meget betænkeligt. En klub med godt 800 medlemmer bør økonomisk kunne balancere omkring et 0 resultat, hvilket tidligere er bevist. Det nytter ikke noget at sætte kontingent samt øvrige indtægter op, når det er galt med omkostningsstyringen. Den nuværende bestyrelse har åbenbart ikke evnet at sætte tæring efter næring.

 

Kære korthårsfolk dette indlæg er ment som et konstruktiv debatoplæg inden årsmødet i juni, for fortsætter ovennævnte udvikling har korthårsklubben ingen fremtid.

 

 

                                                                                                             P.v.a. aktivgruppen Midt- og Vestjylland

 

                                                                                                                                                        Steen Jensen

 

                                                                                                            Siden opdateret: 13-03-2006 21:38