.
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland > 2010 > 2010 Program

2010 Program

 

Vintermøde.

Afholdes mandag den 4. januar  kl. 19,00 på Agerskov Kro, vi får besøg af Anders Due  ”Kennel     

Kragborg”

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning for det forløbne år

Godkendelse af regnskab

Valg af bestyrelse  Peder Jørgensen og  Allis Kiholm,   begge modtager genvalg.

Uddeling af pokaler  (PS:  Husk at indsende resultatlister for jeres hunde inden  den 10. december 2009

til Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 Agerskov).

      

 

Ræveslæbstræning.      

Starter søndag den 10.  januar kl. 10,00,   tilmelding til Allis Kiholm  mobil  25 52 42 12

som vil oplyse om hvor vi mødes  i  Rugbjerg Plantage.    Pris for træning kr. 200,00.

Afsluttende  prøve  holdes den 14. februar  kl. 10,00.  Pris for  prøven er  gældende takster.

Prøveleder Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 Agerskov

   

 

Markprøve.   (Lokal)    Aflyst PGA. Vejret

Prøven afholdes  søndag den 7. marts, tid og sted oplyses ved tilmelding til Peder Jørgensen, Parkvej

22,  6230 Rødekro,    (23 80 75 51)  sidste tilmelding den 23. februar med posten.  Pris kr. 200,00 pr.

Hund.    

 

      

Jagthundeskue.

Skuet holdes i Nr. Hostrup  Ridecenter,  lørdag den 3. april, indskrivning fra kl. 9,00.

Bedømmelserne  starter kl. 10,00.  Der dømmes i tre klasser: Hvalpe (6-9 mdr.), Unghunde

(9-18 mdr.) og  Åben klasse (over 15 mdr.), pris pr. hund,  gældende priser.

 

 

Anerkendt Schweissprøve.

Søndag den 25. april  kl. 9,00  i  Rugbjerg Plantage.  Max 16  hunde.

Prøveleder Mogens Tastesen, Krügersvej 8, 6541 Bevtoft.  Sidste tilmelding 6. april med posten.               

       

 

 

                        Program sommer 2010

 

 

                                                                                                            

       Søndag den 25. juli Familiedag.

 

Afholdes ved Jægergården, Skydebanevej, 6760 Ribe. Der afholdes   anerkendt apporterings- prøve  kr. 225,00 og  anerkendt  ræveslæbsprøve  kr. 150,00, alle hunderacer kan deltage.

Prøvestart kl. 09,30.    Prøveleder Mogens Tastesen

Skriftlig tilmelding til begge  prøver  til Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 Agerskov.

Tlf. 25 52 42 12.

 

Seneste tilmelding mandag den 19. juli.

 

Der afholdes ligeledes tidsapportering.

Der  vil  være forskellige konkurrencer for børn, husk lige at skrive på tilmeldingen hvor mange børn der kommer og hvilken alder.  

Der vil være mulighed for at købe pølser, øl, vand og kaffe.

 

      

 

 

       Markprøvetræning

Tirsdag den 24. og torsdag den 26. August kl. 17,30,  afholdes der marktræning ved  Trøjborg.  

Tilmelding til Allis Kiholm,  pris kr.  150,00  pr. gang.

Nærmere om mødestedet ved tilmelding.

HUSK  MADPAKKE

 

 

Husk at indsende resultaterne til pokalerne inden den 10. december 2010

 

Sæt X i kalenderen mandag den 3. Januar 2011 , da er der Årsmøde på Agerskov Kro,

mere herom i næste program.

 

 

 

                                 Aktivgruppen Syd & Sønderjylland    

                                                     Allis Kiholm

 

 

 

Jer der får brev sendt ud, hvis i har en mail adresse  vil jeg meget gerne have den.

Send  den til mig på mail      allis_kiholm@nypost.dk   

 

Har du en mailadresse,  vil vi  meget gerne have  den, så vi kan spare nogle penge i porto,  det er  efter-

hånden ved at blive en  meget stor post i vort regnskab, send din  mailadressen til

allis_ kiholm@nypost. dk

                   

Aktivgruppen Syd- & Sønderjylland 

Allis Kiholm