Årsmødet på Agerskov Kro den 7. januar 2008.

 

 

 

Ingvard  bød velkommen til de mange fremmødte (i alt 44)

En særlig velkomst til Jens Chr. Stræde, Ringkøbing som skal holde foredrag.

 

Ordstyrer blev Andreas Haugaard.

 

Der blev lavet lidt om på rækkefølgen, da Kim meget gerne ville gå regnskabet igennem som første punkt. (kan kunne muligvis blive kaldt hjem til en fødsel)

Kim nævnte også at vi havde store portoudgifter hver gang vi sender ud, det koster næsten kr. 900,00 hver gang, man kunne jo evt. selv hente det på nettet, da det jo ligger derinde og dem der ikke har mulighed kan bare ringe til en i bestyrelsen og så få det tilsendt, vi vil da lave en liste over dem der skal have det tilsendt. Regnskabet blev godkendt.

 

Ingvard gennemgik året der er gået rigtig godt. Alle arrangementer har haft rigtig mange tilmeldte og også megen publikum.

 

Han nævnte også hvem der har fået pokalerne på de forskellige prøver sidste år.

 

Hvorefter han gik videre til programmet som er udsendt, først start på ræveslæb som starter søndag den 13. 1.

 

Og dernæst schweisstræning som starter lørdag den 19. 1. hvor vi mødes hos Otto Brunhøj Jensen som stiller sin Jagtstue til rådighed for os, hvor Hans Martin vil komme og fortælle os nogle vigtige ting ved schweiss.

 

Anerkendt schweissprøve søndag den 27. april som kun er for dem,der er mødt op til kurset den 19.1. og hvis der ikke er nok der vil til prøven , kan andre korthårs hunde komme med men ikke korthårsfolk med ruhåret hunde de må søge andre anerkendte prøver.

 

Når det hele så er slut og prøven godt overstået fortsætter vi med skudtegns- og schweisskursus søbdag den 4. maj hvor Carsten Batzlaff kommer og laver en form for kursus.

 

Markprøve afholdes søndag den 2. marts hvor vi skal hen endnu ved vi ikke rigtig.

 

Jagthundeskue  er som sædvanlig påskelørdag i år den 22. marts hvor Torben Hjartemål kommer som dommer.

 

Familiedagen bliver som sidste år i Ribe igen, da vi har alt, hvad vi skal bruge der.

 

Brugstræning foregik ved Otto Brunhøj Jensen men desværre var der kun en tilmeldt. Var prisen for høj eller hvad?

 

Fuldbrugstræning også kun en tilmeldt så Johan Sørensen vil ikke stå til disposition mere.

 

 

 

Kommentarer til formandens beretning

 

Chr. Hansen, Broager var lidt stødt over at vi ville lave en anerkendt schweissprøve, da han jo også laver en i Nørreskoven på Als for Korthårsklubben, men når det kun var dem der var med til træningen som kunne deltage var det helt i orden.

 

Johan Sørensen roste markprøven sidste år, han var på hold ude ved Otto Brunhøj og som han sagde hold da op hvor var der mange fugle, alt i alt en rigtig god dag.

 

Valg af bestyrelsen Allis blev genvalgt men Kim Christensen ønskede ikke at fortsætte og så foreslog bestyrelsen Peter Jørgensen, Rødekro som så blev valgt ind.

 

Mogens uddelte pokalerne efter en lille opsang over at der ikke var noget på unge hanner og unge tæver, det viste sig så at Martin Ellegaard kun havde sendt et sæt kopier som var med i åben klasse om de to pokaler, men det retter vi da det halve af året er hans hund unghund. Hans Martin Christensen fik Bredsgaards Pokalen for mest vindende hund, Benny Christensen fik Fjelstrup Pokalen og Martin Ellegaard fik så Tessan Pokalen til unge tæver.

 

Ingvard talte igen lidt om schweiss og gav så ordet til Hans Martin som fortalte lidt nyt fra Klubben og kom med forskellige oplysninger om hvad der skal foregå i 2008 bla.

Generalforsamling den 9. februar på Vissenbjerg Kro om eftermiddagen og om formiddagen vil man så invitere Aktivgrupperne til et sammentræf.

 

Der blev lavet en kort gennemgang af de aktiviteter der vil være i det kommende år.FJD udstilling d. 15 juni.

Den 23. august er der familiedag hos Valdemar Thorndahl i Thorsted. Vingsted Udstilling den 26. juli. Og efterårs vinderklasse bliver på Lolland og ikke Fyn, man har lejet sig ind på et gods på Lolland..

 

Så fik Jens Chr. Stræde ordet, han fortalte meget interessant om schweiss og det tilbehør man skulle vælge for at få det bedste ud af det. Han viste halsbånd – sele – line – bloddunk - færtsko – skind, fortalte også om at huske afmærkningen af sporet så man er helt sikker på at man gå på det, man kan evt. bruge klemmer med et stykke plastik i eller blot nogle plastic strimler så man altid er sikker på sporet men husk så også at få afmærkningen med tilbage når man er færdig.

 

Kl. 21,00 var der kaffepause og så fortsatte Jens Chr. igen efter en halv times pause. Han fortalte da om færtsko og hvordan man påsætter klove og hvilken betydning de har. Spørgelysten til Jens Chr. var rigtig stor og alle fik svaret uddybet på bedste måde også via skitser som han lavede.

 

En helt fantastisk god aften.

 

Mødet sluttede kl. 22,30.

 

Ref. Allis Kiholm

 

 

 

Siden opdateret: 20-01-2008 22:34