Vintermøde på Agerskov Kro Søndag d. 9/1-2005

 

 

Ref. af mødet:

 

28 personer var mødt frem på denne Søndag. Mødet startede kl. 10.08, formanden Andreas Haugaard bød velkommen til alle, herefter gennemgik formanden sin årsberetning  for 2004 som blev godkendt. Kim Schrøder gennemgik programmet for 2005. Allis Kiholm fremlage regnskabet for 2004 som viste et pænt overskud, der jo nok skyldes den gode opbakning og en stor indsats af aktivgruppen og ikke mindst de mange sponsor. Jakob Poulsen delte vandrepokalerne ud til følgende :

 

Mest vindende i 2004:

Bredsgaard`s Inez   e/f: Christian Madsen Tinglev

 

Kennel Rugbjerg Pokalen:

Bredsgaard`s Inez   e/f: Christian Madsen Tinglev

 

Kennel Tessan Pokalen:

Bredsgaard`s Inez   e/f: Christian Madsen Tinglev

 

Et Stort Tillykke !!!!

 

Formanden for klubben Leif A. Jensen præsentere sig selv, og fortalte herefter om det arbejde man var i gang med i bestyrelsen og hvilke planer man har for fremtiden. Vedr. dommeraspiranter opfordrede formanden til at indstille evt. dommer emner. Det kunne bekræftes at kun en person er indstillet som elev på nuværende tidspunkt, endvidere er man i fuld gang med at uddanne nye udstillings dommer.

 

Under evt.:

Igen ønsker man mere opbakning til fuldbrugsprøverne. Skal man havde vedtægter og måske betale kontingent, vedtægter var ok. men betale kontingent ønskede man ikke. Programmet for 2005, skal alle aktiviteter være med.

Andreas Haugaard og Allis Kiholm ønskede at stoppe, deres afløser blev Kim Christersen Gråsten og Benny B. Christersen Augustenborg. Velkommen til dem. Til sidst blev der uddelt spørgeskema til afkrydsning, her var 20 spørgsmål.

 

Pause kl. 12.30

 

Verdensmester og Europamester Henrik Bennesen fortalte om det kommende VM i Danmark, som bliver afholdt omkring Vildbjerg  ved Herning til Oktober 2005. Der blev vist video og svaret på spørgsmål. Et godt indlæg.  Tak til Henrik Bennesen fra Ribe.

 

Tak for god ro og orden.

 

Mødet sluttede kl. 14.15

 

 

 

 

Aktivgruppen Syd & Sønderjylland

Kim Schrøder.

Siden opdateret: 16-01-2005 22:44