VINTERMØDE 12. JANUAR PÅ AGERSKOV KRO 2004.
 
ref. af mødet!
 
39 Medlemmer var mødt frem til mødet. Formanden gennemgik sin beretning for år 2003.
Regnskabet viste overskud og blev godkendt.
 
Vandrepokalerne gik til:
 
Mest vindende korthåret 2003
Fuglsi`s Fie   e/f. Christian Hansen Broager.
 
Kennel Tessan Pokalen gik til:
Bredsgaard`s Gro   e/f. Ove Rudebæk Ribe.
 
Kennel Rugbjerg pokalen gik til:
Ami   e/f. Martin Ellegaard Fjelstrup.
 
TILLYKKE!!!!!!
 
Program for 2004  ok.  (nye tiltag 2005)
 
Nyt fra klubben:  Mere opbakning til fuldbrugsprøverne. Vingsted udstillingen gav overskud.
Kim Henriksen i udvalg vedr. fuldbrugsprøverne. Der afholdes 20 t. schwissprøve sammen
med 3 t. schwissprøve. 7/2-2004 Møde på Fyn med klubben/aktivgrupperne.
 
Evt.: Erik Petermann stoppede i gruppen og Jakob Poulsen kom ind. Velkommen til Jakob!
Medlemmer ønsker fordressurkursus, evt. en enkelt dag. Mere opbakning til nybegynder og
nye medlemmer. En ide med omdeling af folder, om hvem vi er.
DKK tilbyder ring træning vedr. udstilling.
Vedr. udsætning af fugle! Forslag om flytning af markprøven til efteråret. Man ser tiden an.
Johan Sørensen tilbyder en komplet træningsdag vedr. fuldbrugsprøven, til dem der har
meldt sig til en fuldbrugsprøve!
 
V.S.A prøve v/Tønder hos Allan Bredsgaard Terkelsbøl.  12. Juni  &  8. August.
  
Indlæg ved Dyrlæge Bille Ruwald. Et rigtig godt indlæg. En stor Tak til Bille.
 
Mødet slutede kl 23.15
 
Aktivgruppen Syd & Sønderjylland
 
Kim Schrøder.