2015 Aktiviteter

Hermed invitation til Klubaften i Aktivgruppen Storstrømmen, se vedlagte invitation. HUSK tilmelding

 

For 2015 er flg. aktiviteter fastlagt:

 

Med ønsket om et godt nytår,

 

Kim Nielsen

Tlf.: 21756843   email:   kin@vikima.com