.
Aktivgruppen Storstrømmen > 2013 VSA afslutning

2013 VSA afslutning

Afslutning VSA træning med lokal prøve afholdt Lørdag d. 27. Juli 2013
i Nr. Vedby Grusgrav.
14 deltagende hunde på en meget varm dag, meget godt hundearbejde, men
lidt problemer på slæb, til trods for gode og velegnede græsmarker.
Efter prøven præmier og fælles frokost. Tak til sponsorer. Se vedlagte
fotos. Resultater som flg.:


1   Ricki   Henrik Andersen Korthår 8  9  9    26
2   Pento   Bent Jørgensen  Klm.    10   0 10 20
3   Hunter  Lars Rasmussen  Korthår 8  0 0    8
4   Alf   Steen Petersen  Ruhår   10  10   10  30  Præmie
5   Ami  Bjarne Jensen   Ruhår   10    0   10  20
6   Canis Palle Eriksen   Ruhår   10    6   10   26
7   Sirius  Palle Eriksen   Ruhår   9     0    10  19

Hold 2:
8    Atlas   Niels Sørensen  Ruhår   8  10    10  28
9    Kira    Jeanne Thamsen  Klm.  10  9     10  29
10  Bacchus Kim Nielsen     Ruhår  10  10   10  30 Pokal     
11  Frigg   Claus Jensen    Ruhår    10   7    10  27
12  Bonzo   Bjarne Bentsen  Ruhår   9  10   10  29
13  Charli  Sofie Skovly    Vizsla      7    0     8  15
14  Tess    Jørgen Jensen   Ruhår   10     0  10   20 

  
M V H

 

Kim Nielsen.