Referat fra Klubaften afholdt Tirsdag d. 1. Feb. 2011 i Systofte Forsamlingshus

33 deltagere til klubaften, flg. blev gennemgået:

1: Kim Nielsen afholdt kort beretning om aktiviteter afholdt i 2010 og præsenterede samtidig aktivitetsplan for 2011.

Sliderpokal for 2010:
Korthår: Lucky og Rene Jørgensen
Ruhår: Bess og Peter Poulsen

Kulsbjergtrofæet: Sjak og Keld Larsen 24 point

Farumpokalen: Sjak og Keld Larsen 7 point

Ruhårspokalen: Bo Christensen med Nynne og Kajsa

1a: Drøftelse om "Det lokale arbejde i Dansk Ruhår Klub" oplæg sendt fra DRK's bestyrelse, som skal drøftes på kontaktsmandsmøde d. 6. Feb. 2011. Kim Nielsen deltager.

2: Jesper Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

2a: Forslag om evt. at støtte med kr. 500,- til deltagelse i fuldbrugsprøve, eller ved præmiering

2b: Foslag om mere udsætning af fugle, for bedre markprøvetræning, både for unghunde og VKL

3: Jesper Hansen ønskede at stoppe i arbejdsgruppen: Anette Holm og Kim Staal begge valgt ind.

4: Poul Keller ønskede at stoppe som revisor: Kaj Olsen og Keld Larsen begge valgt.

Evt.  Stor tak til alle vores sponsorer især Harrishøl's Hundepension og stor tak til Jesper Hansen.
Kim Staal ønsker at deltage på Korthårsklubben områdemøde d. 5. Marts 2011 som rep. for vores område.
Opfordring om at sende e-mail adr. på alle medlemmer til Kim Nielsen eller til Anette holm på ah.holm@mail.dk
Herefter viste vi film fra DRK 1988 om Ruhåret Hønsehund

Tak for en god aften, og for rigtig god opbakning fra deltagerne. Knæk & Bræk i 2011

KIm Nielsen