SOMMERPROGRAM                                     

 

Vand og app. træning

 

Tirsdag  24. juni, 1 - 8 - 15 - 22 & 29 juli

kl. 19.00

ved Vrå Mørtelværk, Sønder Vråvej, i Vrå

Der vil være instruktører til stede.

Igen i år en oplagt mulighed for alle med hund til at få noget dressur sat på plads.

Der vil være mulighed for apportering af due, kanin m.m., samt vandarbejde

Der betales kr. 10,00 pr. deltagere pr. aften.

 

Ringtræning

Aktiv gruppen tilbyde medlemmer der skal til denne udstilling, en gang ringtræning, hvor den sidste finpudsning kan ske. Da hunden altid ændre adfærd når den kommer sammen med andre hunde og mennesker er der her mulighed for en lille for -premierer.

 

Vi har endnu engang været heldige at få Flemming Konnerup til at komme og være behjælpelig med gode råd og instruktion.

 

Der er tilmelding til denne aften til kim Henriksen, tlf. 9896 1188 senest d. 12/7.

 

Arrangementet afholdes hos Kim Henriksen, Trangetvej 55, 9830 Tårs d. 14/7 kl. 19.00

 

Korthaar klubben afholder udstilling i Vingsted den 26.7.2003 ( tilmeldingsfrist senest d. 16/7 ,se sidste nr. af Jagthunden.

For øvrigt er udstillingen en rigtig god og oplagt mulighed for en familiedag, så overvej det en ekstra gang.)

 

 

 

 

 

Generalforsamling

Tirsdag den 9. september kl. 19.30, Spar Nord´s lokaler i Tårs.

Dagsorden:

1-      Valg af dirigent

2-      Formandens beretning

3-      Gennemgang af regnskab

4-      Fastsættelse af kontingent 2003

5-      Valg af bestyrelse, efter tur afgår Jens Bak og Lars Harring

6-      Valg af revisor

7-      Nedsættelse af udvalg

8-      Aktiviteter for den kommende sæson

9-      Evt.

 

Markvandring

Vi satser igen i år på at vi kan afholde marktræning på tre forskellige aftner.

Vi har derfor valgt følgende datoer 28.8, 2.9 & 16.9, den 16. 9 med fældning af fugl.

 

Er der nogen der har adgang til gode terræner, stub, græs, brak eller roer/små kartofler og vil stille det til rådighed, så kontakt venligst Lars eller Jens.

 

Disse træningsture plejer at være vildtrige og det kan derfor anbefales som rigtig god træning inden den kommende prøve sæson.

 

Alle er velkommen.

Pris pr. aften/træning kr. 100,00.

Bindende tilmelding til Lars eller Jens, senest 7 dage før hver aften. ( se tlf. nr. på forsiden )

Nærmere information oplyses ved tilmeldingen.