Hundefløjten

  Januar 2007


 

 

 

 

Medlemsblad for Aktivgruppen København

 

Året er gået med noget nedsat aktivitet, vi har i instruktørgruppen mærket en ”metaltræthed” som har gjort vi har lavet lidt om på træningerne. Deruover har vi droslet noget ned på ambitionsniveauet.

 

Træningerne vil fremover foregå mere som selvtræning - for at vi alle kan få trænet noget med vores hunde. Vi tror på, at der er mange som nu kan det de skal og derfor gerne vil slippe for de formanende ord.

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet lidt med fremtiden, hvor skal vi ”hen”? hvad vil vi? osv. Derfor har vi taget kontakt til de andre aktivgrupper på Sjælland og forespurgt dem om en sammenlægning. Dette skal ses som et forsøg på at lave et samlet bedre og bredere tilbud til alle Korthårsfolk på Sjælland og for at alle kan få mere træning..

 

Mød op til generalforsamlingen og lad os vende emnet.

 

Vi skal i gruppen ikke klage over eliten - der er mange nye, som er kommet i vinderklasse  - i alt 7 hunde. Meget flot, dette er aldrig sket før. Et stort tillykke til alle.

 

Vi vil i år afholde marktræning forår – apporteringstræning (fri træning) – ræveslæbstræning og evt. prøve – efterårsmarktræning.

 

Vi håber, at nogle af medlemmerne vil tage selvtræning op – og mødes i mindre grupper for at hjælpe og støtte hinanden ud over de lidt større træninger.

 

Specielt vil vi opfordre til – at I finder sammen i grupper omkring schweisstræning – som vi ikke har på gruppens træningsprogram i år.

 

Tak for 2006 – vi ser frem til gode fælles stunder i 2007

 

Indkaldelse til generalforsamling

Aktivgruppens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 13. februar 2007 kl. 19.00, hos Rikke og Claus, Hastrupvej 21, 4600 Køge.

 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægter.

 

Pkt. 4 valg til bestyrelsen.

 

Allan Grundahl modtager genvalg.

Michael Gustavsen modtager genvalg

Claus Bælum modtager genvalg

Der er plads til flere ildsjæle i bestyrelsen – meld dit kandidatur på dagen!

 

Pkt. 8 indkomne forslag

 

Det foreslås – at den nye bestyrelse gives mandat til at forhandle med de øvrige aktivgrupper omkring sammenlægning – subsidiært tættere samarbejde omkring aktiviteter.

 

Eventuelle andre forslag til punktet eventuelt bedes sendt til Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 2680 Solrød Strand. E. mail . ag@geah.dk.

 

Der vil blive serveret kaffe og kage og være tid til en snak om sæsonen der er gået og visionerne for den kommende sæson og klubbens fremtid.

 

Medlemskab koster igen i år kr. 150,00 som kan indbetales på vedlagte girokort eller på konto nr. 5190- 0001021108 med angivelse af navn og adresse.

 

Marktræning 2007 forår.

 

Vi afholder i år 2 x marktræning. De vil blive afholdt på gode terræner. Vi er som altid meget afhængige af vejret, det skal helst være godt så agerhønsene på dagen er parret ud. Træningen vil foregå med 2 hunde i slip af gangen, uden egentlig instruktør. Det er altså op til alle – at hjælpe alle. Pris kr. 300,- bindende tilmelding.

Tilmelding til Allan Grundahl tlf. 26305500

 

 

Aktivgruppen Københavns VSA prøve 2006

 

Prøven blev afholdt under hyggelige former hos Rikke og Claus i Køge. Der var i år ikke den store kamp om pokalen, hertil var Bo Christensen og Sikki alt for suveræne. Et stort tillykke.

 

 

 

Foredragsaften

 

Den 20. februar (kl. 19.00?) vil der vanen tro være foredragsaften i samarbejde med Studiekredsen. Det foregår i Vallensbæk jagtforenings klubhus – og emnet er hundens ernæring.

 

Mød op til en spændende aften – og lidt hyggeligt socialt samvær.

 

Fri entre.