2017 Opstartsmøde

 

Kære medlem
 
Det er med stor glæde vi kan fortælle at nogle ildsjæle vil prøve at starte aktiviteter op igen på Fyn. Da det ikke er alle vi har mail adresser på, og ikke alle er på Facebook, får disse medlemmer et personligt brev. Nedenstående er opslået på Facebook.
Det arrangement det i første omgang drejer sig om er, Sommermøde søndag den 27. august 2017 kl. 14.00 på Strandager, Otterupvej 500, 5270 Odense N
Vi håber du har lyst til at deltage, om du har hund eller ej, men dog er medlem. Tilmelding til Gitte Schmidt tlf. 6171 5488
Vi vil meget gerne have en mailadresse og evt. telefonnummer på dig. Vær rar at kontakte undertegnede.