2013 Hvordan får vi aktivgruppen på skinner

 

Til alle medlemmer af Korthaarklubben på Fyn                                         Udskriv som pdf

Kære medlemmer

Bestyrelsen i Korthaarklubben har gennem et stykke tid været opmærksom på og bekymret for det faldende aktivitetsniveau for klubbens medlemmer på Fyn. Dette er yderligere blevet bekræftet ved henvendelse fra nogle medlemmer nye som gamle, som har kontaktet formanden om, hvor man kunne få nogle  træningstilbud. Yderligere er det bestyrelsens indtryk, at det er nogle få som har påtaget sig opgaverne og de af forskellige årsager er ved at køre lidt træt i det.

Derfor er det blevet besluttet i samarbejde med aktivgruppen Fyn at indkalde alle interesserede medlemmer til et møde

Torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.30 Drigstrup Sognegård. Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde.

Emnet for mødet er – Hvordan får vi aktivgruppen ”på skinner” og gang i flere aktiviteter?

Bestyrelsen vil være til stede og har allieret sig med aktivgruppen Storstrømmen - hvorfra René Jørgensen og Kim Nielsen vil deltage. Netop Aktivgruppen Storstrømmen har haft stor succes med samarbejde mellem de forskellige specialklubber DRK og Korthaarklubben, hvilket har resulteret i et højt aktivitetsniveau og mange forskellige tilbud til medlemmerne. Vi er klar over at DRK og Korthaarklubben på Fyn er startet med samarbejde for nylig, som de har gjort tidligere, og derfor vil der forhåbentlig også være en repræsentant tilstede fra DRK-Fyn.

Der vil være følgende dagsorden:
1. Velkomst ved Formand Hans Martin Christensen
2. Indlæg fra aktivgruppen Storstrømmen
3. Debat
4. Evt.

Det er bestyrelsens ønske at mødet skal munde ud i, at der etableres et positivt samarbejde mellem DRK og Korthaarklubben på Fyn, således at der vil være mange trænings tilbud og prøver til medlemmerne. Yderligere at der melder sig en gruppe personer som er villige til at gøre et stykke arbejde for den fælles sag. Det er jo altid nemmere, hvis man er lidt flere om det end at stå alene.

Tilmelding til formanden senest den 10. juni.2013 af hensyn til kaffe og brød som vil blive serveret, på mail formand@korthaarklubben.dk eller tlf. 2571 9148.

Vi håber rigtig mange møder op.

Med venlig hilsen
Korthaarklubbens bestyrelse
Hans Martin Christensen