Aktivgruppen Fyn

Mailadresse: fyn@korthaarklubben.dk Lisbeth Nielsen 21 45 84 03
Stig Elkær 65 38 36 37
Lene Sørensen 65 97 27 06
Ove Madsen 64 71 31 05
60 48 98 05

 

Racedyst 2009

 

 

 

Michael Johansen med Gomard`s Rex.
Pokal ved udtagelse til racedyst den 7-6 09 i Sortenkær.
 
Lene Sørensen

Familiedag 2009

 

”Den Korthaarede hønsehund” – afholder familiedag! – HUSK TILMELDING!

  

”Den Korthaarede hønsehund” -  Aktivgruppen Fyn, afholder familie dag

søndag den 2/8 2009 kl: 10,00.

 

Kom og vær med til at skabe en hyggelig dag, og hør nærmere om Agerhøns, hundedressur/træning og ikke mindst den korthaarede hønsehund.

 

Mødested: Hos Henrik Thygesen, Jyllandsgyden 9, Sdr. Højrup, 5750 Ringe.

 

TILMELDING SKER TIL LISBETH, TLF: 21 45 84 03

SENEST TORSDAG DEN 30/7 2009

(- så køkkenchefen bedre kan beregne mængden af mad :O)

 

Helstegt pattegris med tilbehør og drikkelse kan købes i teltet.

 

Tag naboen og din jagtkammerat med og få en hyggelig dag.

 

Med venlig hilsen

 

Aktivgruppen Fyn

 

 

PS: Ikke alle har adgang til Internettet, så husk at bringe denne besked videre til dem du kender.

 

Årsmøde 2009

 

Årsmøde - Aktivgruppen Fyn
Tirsdag den 3/2 2009 Id: 19,00
Nr. Lyndelse Selskabslokaler· Albanivej 223 Nr. Lyndelse 5792 Årslev


Dagsorden:
l. Velkomst og valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Debat - "Aktivgruppens fremtid ?"
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt.
  

     Hovedbestyrelsen 
     Indlæg v/Hans Martin Christensen

     Agerhøns projektet i Nordøstfyns jagthundeklub
     Indlæg v/Peter Storm

På valg:
Henrik - Ønsker ikke genvalg
Michael - Ønsker ikke genvalg
 

Informationsbrev

 

Kære medlemmer.

Den seneste tid har der været lidt snak i krogene, vedr. uoverensstemmelser mellem aktiv gruppen
Fyn og Hovedbestyrelsen, - grundet forskellig opfattelse af økonomien bag j agt udstillingen i
Odense i Marts 2008
, som Aktivgruppen Fyn var behjælpelig med at arrangere.

Ligeledes har der været nogle spørgsmål til en mindre difference af "reklame materiale" til samme
udstilling.

Aktivgruppen Fyn har derfor valgt at sende dette informationsbrev til vores medlemmer.

Aktivgruppen Fyn afholdte den 11/11 2008 møde med hovedbestyrelsen, for at få ryddet eventuelle
m
isforståelser af vejen.

Begge parter er enige om at der er sket misforståelser vedr. disponering af penge til udstillingen i
Odense, og det beklages at der er gået så lang tid inden der er kommet en endelig afgørelse.

Dette har desuden også givet anledning til at hovedbestyrelsen fremadrettet vil se på nogle fælles
retningslinier vedr. disponering af penge til udstillinger m.m, således at alle aktivgrupper er enige
om hvorledes man får adgang til økonomiske midler og i hvilket omfang dette er er muligt.

Mht. differencen af reklamematerialer, så har hovedbestyrelsen nu har valgt at dække
omkostningerne
, da reklame materialerne er gået til forbipasserende gæster ved udstillingen.

Tavlen er nu vasket ren, og der er ingen økonomiske mellemværende mellem aktivgruppen Fyn og
hovedbestyrelsen. Dvs. at Aktivgruppen Fyn har modtaget de omtalte penge fra hovedbestyrelsen
,
hvilket gør at vi igen kan se fremad og arbejde videre med at det vi alle brænder for - nemlig at
fremme den korthårede jagthund i Danmark
. .

Yderligere spørgsmål kan rettes til Henrik Thygesen, Aktivgruppen Fyn.

 

Hvalpemotivation 2009

I samarbejde med ruhårsklubben afholdes der hvalpemotivation

Lørdag den 7/2  2009 KI: 9,30 i Fraugde Kærby, - og de efterfølgende 6 lørdage .

2006-2008

 

Klik her for at se historik 2006 - 2008