.
Aktivgruppen Aarhus og omegn > 2009 Indkaldelse til møde med bestyrelsen

2009 Indkaldelse til møde med bestyrelsen

2/1-2009

Korthaarklubbens bestyrelse har besluttet at indkalde alle medlemmer under aktivgruppen Århus til et møde tirsdag den 3. marts 2009 Kl. 19,00 i Lading Forsamlingshus, Viborgvej 882, 8471 Lading - bemærk nyt mødested.

Eneste punkt på dagsordenen er en opdeling af denne aktivgruppe i 2 eller 3 arealmæssig mindre grupper, da det er hvort indtryk at med den nuværende størrelse, er det utroligt svært at samle deltagere til de arrangementer aktivgruppen har.

Det er bestyrelsens håb at rigtig mange vil møde op, og komme med gode forslag til hvordan denne store aktivgruppe igen kommer til at virke efter hensigten, og at mange vil give en hjælpende hånd i dette arbejde.

På bestyrelsens vegne

Hans Martin Christensen