.
Aktivgruppen Aarhus og omegn > 2009 Referat fra møde med bestyrelsen

2009 Referat fra møde med bestyrelsen

 

Tirsdag den 3. marts 2009 afholdt bestyrelsen et indkaldt møde med aktive hundefolk fra Aktivgruppen Århus i Lading Forsamlingshus. Tilstede var den samlede hovedbestyrelse pånær Karg Georg, der meldte afbud på grund af sygdom, samt 10 medlemmer under aktivgruppen Århus.
Et meget positivt møde, hvor man under en god og saglig diskussion, fik aktivgruppen delt op i 5 områder, og i disse områder var der folk som var villige til at være kontaktpersoner, mellem hovedbestyrelse og medlemmerne.
Da der i Aktivgruppen Århus’s område er 3 store og meget aktive hundeklubber, nemlig Jagthundeklubben af 1970, Højderyggen og Djurslands Jagthundeklub, gjorde vi det helt klart, at vi ikke fra hovedklubben vil gå ind og ødelægge et godt samarbejde her, men at det var vigtigt for os at få valgt nogle kontaktpersoner i områderne vi nu har opdelt den i.
Vedrørende de økonomiske midler der er i Aktivgruppen Århus, vil vi beslutte på næste bestyrelsesmøde hvordan de skal fordeles, så de kommer alle medlemmerne til gavn.
Det glæder mig, at der var en positiv indstilling til denne opdeling af Aktivgruppen, og med et godt samarbejde, både til de 3 store jagthundeklubber, samt til andre klubber i det store område aktivgruppen dækker, er jeg sikker på at nye medlemmer i klubben ikke behøver at gå forgæves for at få hjælp til træningen af sin hund.
Vi vil fra bestyrelsen sørge for at nye medlemmer bliver orienteret om, hvem der er kontaktpersoner i det område de kommer fra. Ligeledes vil jeg opfordre vores opdrættere til at orientere hvalpekøbere herom.
Der vil på klubbens hjemmeside kunne findes et kort med opdelingen og adresse på kontaktpersonerne.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand.