2007-01-25

 

 

Notat fra generalforsamlingen den 20. januar 2007. 

 

  

Der var fremmødt 7 medlemmer til Generalforsamlingen.

 

Valg af dirigent:

John blev udpeget til at være dirigent.

 

Formandens beretning:

Flemming aflagde beretning for året der var gået. Det havde været et godt år med mange fremmødte til dressuren.

Flemming ville af forskellige grunde ikke fortsætte som formand og primusmoter for aktivgruppen.

 

Regnskab:

Da kassereren ikke var mødt op redegjorde Flemming delvis for økonomien.

 

Valg af ny formand:

Da Flemming ønskede at blive afløst som formand og den tilstedeværende gruppe ikke så sig i stand til at løfte opgaven blev det aftalt at Flemming fortsætter til medio april, hvor der så skal findes en afløser. For at aflaste Flemming blev det aftalt, at Jørgen skulle være sekretær indtil en ny formand blev udpeget.

 

Vildtforvalter:

Per Øksenberg kunne ikke fortsætte med at være ”vildtforvalter”, det blev derfor vedtaget at John opbevarer vildtet i fryseren og sørger for, at det kommer frem til træningen. Arne Joel sørger for at indsamle vildt.

 

Fremtiden for aktivgruppen:

Man var enige om at det var vigtigt at fortsætte det arbejde der var løbet i gang for 8 år siden og vi talte om hvordan man kan finde entusiasmen for arbejdet med korthåren. Vi ser denne entusiasme i andre aktivgrupper.

Vi blev enige om at ændre lidt i aktiviteterne, og så må medlemmerne komme med deres bidrag til forbedringer.

 

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

  

 

 

Siden opdateret: 07-02-2007 19:24