Aktivgruppe Århus - program 2006 

 

Kontaktpersoner for aktivgruppen Århus amt og omegn:

 

Formand:                                                     Flemming Gosvig

                                                                 86943636 /40371540

                                                                

Kasser:                                                       Hans Friis

                                                                 86262825

 

                                                                 Erik Nielsen

                                                                 86993526

                                                                

                                                                 Henning Øksnebjerg

                                                                 86642104

 

                                                                 John F. Pedersen

                                                                 86926428                                    

Hvis I har noget materiale som I gerne vil dele med andre eller I har nogle spørgsmål som I gerne vil have delt ud til så mange som muligt må I meget gerne sende det til E-mail: aarhus@korthaarklubben.dk

 

 

Hjælp os med at holde udgifterne nede!

 

Da vi gerne skal være omkostningsbeviste så vil jeg hermed opfordre Jer kære medlemmer der har e-mail til at sende en

Mail til undertegnede således, at vi fremover kan sende informationer ud på denne måde.

 

Mvh

 

Flemming Gosvig

aarhus@korthaarklubben.dk

 

 

 

Aktivgruppen Århus Amt & Omegn.

 

Kære korthårs ejer

Når vi nu ser tilbage på det år der er gået må vi sige, at vi er meget godt tilfredse med den opbakning som vi har haft til vores arrangementer. Vi har i år haft 28 hunde til træning i Stilling, hvor vi har arbejdet med diverse apporteringsopgaver med videre. Det som vi skal huske på er at vi i 2005 fik området ned til Fredericia med; hvilket vil sige at vi har et af de større områder at dække. Vi håber at der igen i det nye år vil være mange der bakker op omkring vores tiltag. Flere af vores medlemmer har opnået flotte resultater og herfra skal der et stort tillykke til Jeres fine resultater. Vi håber at vi i det nye år vil kunne se flere der markere sig på landsplan.

På generalforsamlingen vil jeg gå i dybden med året der gik.

Aktivgruppen Århus amt & omegn vil hermed gerne ønske dig og din familie en glædelig jul samt et godt nytår.

 

Flemming Gosvig

Generalforsamling

Søndag den 29.01.06 kl.13.00

Stilling Jagtforenings klubhus ved motorvejsfrakørsel nr. 51.

 

Forårstræning 2006

 

Træningen starter torsdag d. 6/4 kl. 19.00

 

Så skal vi til det igen – vi glæder os til at se dig og din hund til træningen.
Unghunde
Kurset strækker sig over 10 træningsaftener med en afsluttende prøve, lørdag den 17. juni, hvor de 3 bedste hunde præmieres.

Unghundetræningen vil beskæftige sig med dressur og apportering, hinter med og uden line, dæk, dæk på halvvejen, sidde korrekt på plads, og apportering af duer, samt apportering af kanin.
v/instruktør :
Tilmelding og information på tlf.: 86 94 36 36
Pris: kr. 225,- (eksl. medlemsskab til kr. 75,-)

 

Åbenklasse
Kurset strækker sig over 10 træningsaftener med en afsluttende prøve, lørdag den 17. juni, hvor de 3 bedste hunde præmieres.
Åben klasse træningen vil beskæftige sig med dressur og apportering, dirigering, hinter m/u line,sidde korrekt på plads, dæk i skjul

m/skud) i 50 m's afstand med dæk på halvvejen under hjemkald. Apportering af duer, kanin og ænder fra vand.

 

VSA-træningen

Træningen omfatter apportering af 2 duer i krat eller skov uden indblanding fra fører. (selvstændighed/spontan apportering)
Apportering af 2 ænder udlagt i rørskær med 30 m fra vandspejl.(dirigering/vandpassion)
250 m kaninslæb/ræv med 2 knæk og spontan apportering af kanin/ræv.(sporegenskab)

v/instruktør:

Tilmelding og information på tlf.:86 94 36 36
Pris: kr. 225,- (eksl. medlemsskab til kr. 75,-)

 

Der vil efter sommerferien være mulighed for at træne til vsa og udvidet apporteringsprøver hver torsdag i august måned. Pris: kr. 20,- pr. gang

 

Familiedag

Lørdag den 17. juni kl. 08.30 mødes vi ved Stilling Jagtforenings klubhus til kaffe og rundstykker. Dette er en dag hvor vi vil vise hinanden hvor meget vi har fået ud af træningen.

Herefter vil der være diverse prøver/shows hvor vi har taget udgangspunkt i det der er trænet i hen over foråret og forsommeren. Så kære venner tag manden-konen- børne samt hunden med og mød talstærkt op så vi kan få en hyggelig dag. Vi prøver, at skaffe noget til grillen; som vi så skal spise senere på dagen.

 

Træning til Fuldbrugsprøven.

Da vi sidste år til generalforsamlingen talte om at starte fuldbrugstræningen op må vi se at komme i gang i år.

Det er vigtigt at vi nu for arbejdet med selve træningen således, at vi kan komme til at markere os på landkortet

Startkrav:

· Vi forventer at din hund pt. kan apportere duer og kaniner.

· Vi forventer at du som fører tidligere har deltaget på apporteringsprøve eller markprøve

· Vi forventer at din indstilling til træningen er målrettet og resultatsøgende

Træningen:

· Træningen tilpasses efter hundens alder og niveau

· Der vil være fællestræning hver torsdag, og i nogle endnu ikke fastlagte weekender

· Der vil være en del hjemmearbejde mellem hver træningsaften

· Pris pr. måned er kr. 100.00 kr. og der kan måske forekomme ekstra udgifter

Instruktion:

· Træningen er baseret på fælles ansvar.

· Alle vil få tildelt opgaver i forbindelse med træningen.

· Det er teamsamarbejde og vi løfter i samlet flok også i forhold til det praktisk i arrangementet.

Delmål/mål

1. Delmål : Alle der deltager i træningen skulle gerne første år stille til app.prøve, vsa-prøve, samt schwiessprøve (3-timer)

2. Delmål : Stiller op til udvidet app.prøve.

3. Mål: Fuldbrugsprøven.

Da det kræver et stort forarbejde at tilrettelægge træningen så kontakt én af os i udvalget og tilmeld dig.

Træningen forventes at starte primo april og vil blive afholdt om torsdagene.

 

Schweiss –træningen vil vi prøve at få op at køre så hurtigt som muligt.

Her vil vi opfordre at vi støtter de schweissprøver som klubben afholder.

Ræveslæbstræning

Vi vil i år aktivt opfordre tidligere års deltagere til deltagelse på korthårsklubbens Schweissprøve, efter gennemgang af dette træningsforløb.

Der vil være mulighed for apportering af blandet vildt, så for jer der endnu ikke er nået til sporarbejde, er der også disse aftner mulighed for at få hunden trænet.

PLAN OVER MARKPRØVER 2006 (nedenstående datoer er retningsgivende)

FORÅR

FJD                                      lørdag 18. og søndag 19. marts

DJ                                        lørdag 25. og søndag 26. marts

DKK int. VK                            fredag 31. marts

Specialklubber                        lørdag/søndag 1. - 2. april

DKK int. VK                            mandag 3. april

Specialklubber                        lørdag/søndag 8. - 9. april

DJ                                        skærtorsdag 13. april

DJ                                        påskelørdag 15. april

DKK Mesterskabsprøve            påskelørdag 15. april

FJDs udstilling                                            søndag 11. juni

EFTERÅR

DJ                                        lørdag 2. og søndag 3. september

FJD                                      lørdag 9 og søndag 10. september

Dansk Jagthunde Derby           lørdag/søndag 16. - 17. september                    Sjælland

DKK brugsprøver                    Uge 38 i september

DKK brugsprøve                      lørdag 23. september                                     Fyn

FUV                                      lørdag/søndag 23. - 24. september                   4 brugsprøver

Specialklubber VK                   søndag 24. el. lørdag 30. september el. søndag 1. oktober

DKK int. VK ”5. prøve”             lørdag 7. oktober                                          Øst for Storebælt

DJ int. VK                             lørdag 7. oktober                                          Vestprøven i Sydjylland

FJD int. VK                           lørdag 7. oktober                                          Nordjylland

DKK int. VK                            søndag 8. oktober                                         Fyn

DJ int. VK                             søndag 8. oktober                                         Vestsjælland

Danmarksmesterskab               søndag 15. oktober                                        Sydjylland/Fyn

FUV                                      lørdag/søndag 21. - 22. oktober Fuldbrugsprøvemesterskab

 

 

 

Oversigt fra Danmarks Jægerforbund

 

Apporteringsprøver 2006

 

Maj - august 2006

 

Flere oplysninger kommer senere

 

Udvidede apporteringsprøver (regionsmesterskab)

 

Juni - august 2006

 

Flere oplysninger kommer senere

 

Danmarks Jægerforbunds Jagthundemesterskab

 

ultimo august 2006

 

Flere oplysninger kommer senere

 

Efterårsmarkprøver 2005

 

September 2005

 

Flere oplysninger Klik her

 

DJU - Danmarksmesterskaber

 

Søndag den 16. oktober 2005

 

Se endvidere annoncering i Jæger eller på Hjallerup Jagtforenings Hjemmeside

 

Jægerforbundets Schweissprøve 2006 (tre timer - 400 meter)

 

 

 

Flere oplysninger kommer senere

 

Jægerforbundets Schweissprøve 2006 (20 timer - 400 meter)

 

 

 

Flere oplysninger kommer senere

 

Schweissudvalgets 20 timers prøver 2006

 

 

 

Flere oplysninger kommer senere

 

 

 

Siden er sidst opdateret: 04-01-2006 18:21