Generalforsamling  er lørdag den  29.01.2005 kl. 13.00 i Stilling Jagtforenings hus.

 

Planer for året 2005:

Lydigheds- og dressurtræning.

Vand, slæb og apporteringstræning

Udvidet apporteringstræning

Træning til fuldbrugsprøven.

Marktræning forår og efterår.

Familiedag

Agerhønsedag

 

 

Nedenstående får I de datoer der forefindes nu på Internettet.

Prøve datoer for 2005:

 

FORÅR 2005

FJD                                     lør. 12. & søn. 13. marts

DJ                                       lør. 19 & søn. 20. marts

DJ                                       skærtorsdag. 24. marts & 2. påskedag 28. marts

Specialklubber                      lør. 2. & søn. 3. april

Specialklubber                      lør. 9. & lør. 10. april

DKK int. VK                          28. marts

DKK int. VK                          man. 4. april

DKK's Mesterskabsprøve  lør. 16. april

FJD's Udstilling                      søn. 5. juni

 

EFTERÅR 2005

DJ                                           lør. 3. & søn. 4. september

FJD                                         lør. 10. & søn. 11. september

FUV                                        lør. 17. & søn. 18. september

DERBY                                   lør. 17. & søn. 18. september

DKK - Brugsklasse                  lør. 24. & 25. september

Specialklub, VK                      fre. 30. september, lør. 1., søn. 2. & man. 3. oktober

DKK int. VK                            lør. 8. oktober Sønderjylland

DJ VK                                     lør. 8. oktober  Vestprøven (Jylland)

VK                                         søn. 9. oktober Østprøven (Sjælland)

DJ "5. prøve"                           lør. 8. oktober Nordjylland

FJD VK                                  lør. 8. Oktober Øst for Storebælt

DM                                        søn. 16. oktober Jylland

 

Vi starter med 2 gange mark træning i Horsens området og det bliver på følgende datoer:

27.02.05 kl. 09.00 ved frakørsel Horsens vest.

05.03.05 kl.09.00 ved frakørsel Horsens vest.

 

Der vil være mulighed for apportering af blandet vildt, så for jer der endnu ikke er nået til sporarbejde, er der også disse aftner mulighed for at få hunden trænet. Al vores træning vil starte op som følger:

Den 07.04.05 starter vi træningen igen ved Stilling Jagtforenings hus kl.19.00 og sidste træning er den 02.06.05

Her vil vi træne følgende:

Lydigheds- og dressurtræning.

Vand, slæb og apporteringstræning

Udvidet apporteringstræning

Der vil efter sommerferien være mulighed for at træne til vsa og udvidet apporteringsprøver hver torsdag i august måned.

 

Den  04.06.05 afholdes familiedagen.

Mødetid kl.09.00 hvor vi får rundstykker og kaffe/the m.m.

Der vil være konkurrencer af forskellige art også for hundefører.

 

Den 20.08.05 og den 27.08.05 marktræning  herom senere.

 

Den  19.09.05 afholder vi agerhønedagen  på Djursland.

Tilmelding til Flemming Gosvig senest den 16.09.05 på tlf. 86943636 eller 40371540 der afregnes inden vi går i marken.

Alle korthår kan deltage, men vi har ”kun” plads 20 hunde.

 

Træning til Fuldbrugsprøven – opstartsmøde lørdag den 29.01.05 efter generalforsamlingen.

Da vi er en af de sidste aktivgrupper der endnu ikke har startet fuldbrugstræningen op må vi se at komme i gang.

Startkrav:

· Vi forventer at din hund pt. kan apportere duer og kaniner.

· Vi forventer at du som fører tidligere har deltaget på apporteringsprøve eller markprøve

· Vi forventer at din indstilling til træningen er målrettet og resultatsøgende

Træningen:

· Træningen tilpasses efter hundens alder og niveau

· Der vil være fællestræning hver torsdag, og i nogle endnu ikke fastlagte weekender

· Der vil være en del hjemmearbejde mellem hver træningsaften

· Pris pr. måned er kr. 100.00 kr. og der kan måske forekomme ekstra udgifter

Instruktion:

· Der vil være erfarne instruktører tilstede, men træningen er baseret på fælles ansvar

· Alle vil få tildelt opgaver i forbindelse med træningen

· Det er teamsamarbejde og vi løfter i samlet flok også i forhold til det praktisk

I arrangementet

Delmål/mål

1. Delmål : Alle der deltager i træningen skulle gerne første år stille til app.prøve, vsa-prøve,

samt schwiessprøve (3-timer)

2. Delmål : Stiller op til udvidet app.prøve.

3. Mål: Fuldbrugsprøven.

Da det kræver et stort forarbejde at tilrettelægge træningen afholdes der formøde i Stilling Jagtforenings klubhus efter generalforsamlingen den 29.01.05, hvor bindende tilmelding til træningen skal ske. Er du forhindret i at deltage denne dag, men ønsker at deltage i træningen så kontakt én af os i udvalget og tilmeld dig inden 29.01.05.

Træningen forventes at starte primo april og vil blive afholdt om torsdagene.

 

 

Schweiss –og ræveslæbtræning, samt Schweisskursus vil vi prøve at få op at køre så hurtigt som muligt.

Her vil vi opfordre at vi støtter de schweissprøver som klubben afholder.

Ræveslæbstræning

Vi vil i år aktivt opfordre tidligere års deltagere til deltagelse på korthårsklubbens Schweissprøve, efter gennemgang af dette træningsforløb.

Der vil være mulighed for apportering af blandet vildt, så for jer der endnu ikke er nået til sporarbejde, er der også disse aftner mulighed for at få hunden trænet.

Som noget nyt starter vi et lille kursus op for nye og uøvede inden for Schweiss området. Kurset tager udgangspunkt i alt det praktiske der er forbundet med udlægning af spor o.s.v.

 

 

Kontaktpersoner for aktivgruppen Århus amt og omegn:

 

Formand:                   Flemming Gosvig         

                                    86943636 /40371540

                                   

                                    Erik N Nielsen

                                    86993526

                                   

                                    Henning Øksnebjerg

                                    86642104

 

                                    John F. Pedersen

                                    86926428                   

 

Hvis I har noget materiale som I gerne vil dele med andre eller  I har nogle spørgsmål som I gerne vil have delt ud til så mange som muligt må  I meget gerne sende det til E-mail: fgos@post8.tele.dk

 

 

Aktivgruppen Århus Amt & Omegn

Ja kære venner så er  dette år snart gået og der har været mange fine resultater. Disse kommer jo ikke af sig selv så derfor er det ved at være tiden, hvor man kigger tilbage på de år der er gået for at være lidt selvkritisk. Vi i aktivgruppen Århus amt & omegn kan konstatere at vi ikke må slappe af. Vi har nu været i gang i 7 år og nu skal vi til at være fremme i skoene igen. Vi har et dejligt areal som vi lejer af Stilling Jagtforening - dette ville vi jo gerne kunne blive ved med; men det koster jo lidt at leje dette. Vi må her konstatere at der er ikke lige så mange som tidligere der støtter aktivgruppen. Det er så her at vi må sætte ind- da vi ikke vil tabe nogle hundeejer på gulvet prøver vi derfor at udvide vores tilbud til dig kære hundefører. Vi kan kun opnå gode resultater hvis vi træner med vores hunde.

Vi kan kun opfordre Jer til at møde op og bakke udvalget 100 % op.

Vi ses i det nye år. Kan du og din familie nu have en god jul samt et godt nytår.

Flemming Gosvig

 

Siden er sidst opdateret: 02-12-2004 23:44